Fonden

Fonden

5 MAJ 2011 – Skamling

Klokkestablen og den 7 tdr. land store matrikel, som den ligger på, ejes af Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamling for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i 1940 – 1945 faldne kammerater.

Fonden gennemfører en mindehøjtidelighed ved Klokkestablen hvert år den 5. maj.

Fonden ledes af en styrelse på syv-ti medlemmer, og sammensættes således:

  • et medlem udpeges af Kolding byråd blandt byrådets medlemmer,
  • fem-otte medlemmer med baggrund i Modstandsbevægelsens region III
  • Landsdelsregion Vest

Styrelse har i øjeblikket følgende medlemmer:

Formand: oberst Peter Henrik Fausing
Næstformand: Byrådsmedlem Mads Kloppenborg-Skrumsager (udpeget af Kolding byråd)
Jørgen Balle, Esbjerg
Jens Jessen, Haderslev
Bo Michelsen, Tønder
Kjeld Nielsen, Fanø
Anders Jessen, Kliplev
Oberstløjtnant Lars Åge Knudsen, Vejle
Torben Falk, Sdr. Bjert

Desuden har styrelsen tilknyttet major Torben Falk, Bjert som kasserer.