Invitation til deltagelse i Mindehøjtideligheden ved Klokkestablen 5. maj 2023

12.45 – 13.00Slesvig Musikkorps (SMUK) musicere.
13.00
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 
 
14.45
Mindehøjtideligheden begynder.
Velkomst.
Fanerne føres ind
Formanden for “Fonden til opretholdelse af Klokkestablen” oberst Peter Fausing byder velkommen.
Fællessang “En lærke letted”
Mindetale ved Formanden for Folketinget Søren Gade.
Mindeandagt v/feltpræst for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- & Sønderjylland:
Ulla Skou
·       749: I østen stiger solen op.
·       15:  Op, alt den ting, som Gud har gjort.
Klokkespillet.
Oplæsning af digt af Poul Sørensen
Oplæsning af de faldnes navne af HVK KOL.
Fællessang “Det haver så nyligen regnet”.
Nedlæggelse af kranse og buketter.
LAST POST, blæses af SMUK.
Fællessang: “Altid frejdig”.
Fanerne føres ud, SMUK spiller.
Mindehøjtideligheden slut ved Klokkestablen.
14.45Alle tilstedeværende inviteres til kaffe m.m. efter mindehøjtideligheden, ved Klokkestablen.
Fortælling om Jenny Holm (Anne Marie Christensen) og ”Snogen” Johannes Rasmussen ved Museumsinspektør Michael Nobel Hviid.
16.00Formanden takker for fremmøde.