Invitation til deltagelse i Mindehøjtideligheden ved Klokkestablen 5. maj 2024

12.30 – 13.00Flyverhjemmeværnets Musikkorps (FHV MUK) musicere.
13.00
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 
14.30
Mindehøjtideligheden begynder
Velkomst v/Styrelsesrepræsentant
Fanerne føres ind, FHV MUK spiller
 
Styrelsesmedlem for “Fonden til opretholdelse af Klokkestablen” oberstløjtnant Lars Aage Knudsen byder velkommen.
 
Fællessang “En lærke letted”
 
Mindetale ved Den Kommitterede for Hjemmeværnet 
Hans Andersen.

Mindeandagt v/feltpræst for Hjemmevænsdistrikt Sydøstjylland, Line Theresia Ville France.
Der synges:
402: Den signede dag.
29:  Spænd over os.
 
Klokkespillet
 
Oplæsning af digt af Poul Sørensen
Oplæsning af de faldnes navne, 
af personel fra Hjemmeværnskompagni Kolding
         
Fællessang “Det haver så nyligen regnet”.
 
Nedlæggelse af kranse og buketter.
 
LAST POST, blæses af FHV MUK
 
Fællessang: “Altid frejdig”
 
Fanerne føres ud, FHV MUK spiller
 
Mindehøjtideligheden slut ved Klokkestablen
14.30Kaffebord ved Klokkestablen herunder. 
Fortælling om Kommandanterne på Staldgården: 
August Wilhelm Naujock OKT 1943 – JUN 1944
Thess Burfeind JUN 1944 – 5 MAJ 1945
ved Museumsinspektør Michael Nobel Hviid.
15.30Formanden takker for fremmøde.