Invitation til alle der gerne vil deltage i Mindehøjtideligheden ved Klokkestablen 5. maj 2022.

Foreløbig program for 5 MAJ 2022

1245-1300Slesvig Musikkorps (SMUK) musicere
1300-1445Mindehøjtideligheden begynder
Velkomst
Fanerne føres ind
Formanden for “Fonden til opretholdelse af Klokkestablen” oberst Peter Fausing byder velkommen
Fællessang “En lærke letted”
Mindetale ved  Filminstruktør Jeanet Rostgaasrd Hansen
Mindeandagt v/feltpræst HDSEJ, Line Theresia Svendsen
·      754: Se nu stiger solen
·      29:   Spænd over os.
Klokkespillet
Oplæsning af digt af Poul Sørensen
Oplæsning af de faldnes navne af skoleelever.
Fællessang “Det haver så nyligen regnet”.
Nedlæggelse af kranse og buketter.
LAST POST, blæses af SMUK
Fællessang: “Altid frejdig”
Fanerne føres ud, SMUK spiller
Mindehøjtideligheden slut ved Klokkestablen
1500-1630Kaffebord Restaurant Skamlingsbanken:. 
Fortælling om, “Helvedes forgård – Gestapo på Staldgården”.
ved Filminstruktør Jeanet Rostgaard Hansen.
Formanden takker for fremmøde